czwartek, 25 października 2007

emocje

Wieczne pytanie (na które i odpowiedź jest od dawna znana), "czy czujesz to co ja?"
Bariera języka, obrazu, dźwięku, jest nieprzekraczalna dla ludzkiej myśli i emocji. Możecie poczuć namiastkę tego, co czuł autor, twórca, pisząc, komponując, malując. O ile proste i logiczne myśli można przedstawić w miarę prosto używając języka, o tyle bardziej skomplikowane myśli idee potrzebują już wprawnego mówcy, pisarza. Najgorzej z emocjami, nieopisywalnymi słownie z założenia. Gdy ktoś mówi "smutek", nie poznajemy jego smutku, tylko odnosimy słowo do własnego doświadczenia, które jak każdy z nas jest inne. To wieczne przekleństwo ludzkości. W emocjach zawsze jesteśmy samotni.

Eternal question (which answer is known very long), "do you feel what i feel?"
Barrier of our language, image, sound is impassable for human's thought and emotion. You can feel just a surrogate of what creator had felt, when has been writing, composing, painting. Simple and logic thoughts can be expressed quite easily using language, but more complicated thoughts and ideas need more skilled speaker, writer. Worst thing is with emotions, indescribable from definition. When someone say "sadness", we don't know his sadness, we only relate the word to our previous experiences, which, as every of us, is different. That's the eternal curse of humankind. We are always alone with emotions.

piosenka i zdjęcie na dziś:
today's song and photo:begginingod czego by tu zacząć. chyba od premiery. chory jestem ostatnio, więc i zdjęcie medyczne dam ;)
Na zdjęciu Asia, jedna z ulubionych modelek z największym "stażem"

what to start with? let's start with premiere photo. i'm sick recently, so the photo is a little bit medical ;)

welcome

welcome everyone. i wonder if this is a good idea, to start yet another thing that needs updates, and time. but hopefully this can look just as i want, just as i need. first i thought about something like this when i wanted to show one of my photos, with a short part of music, which inspired me so much. i couldn't do it in none of places i used to post my photos.
besides i can grumble here as much as i want :)
my only concern is, if i should write here both in english and in polish? it will be so time consuming... please tell me what you think.

witam wszystkich. zastanawiam się czy to dobry pomysł rozpoczynać kolejną rzecz której trzeba będzie poświęcać sporo czasu. no ale przynajmniej tutaj wszystko będzie wyglądało tak jak ja chcę. w ogóle wpadłem na ten pomysł, kiedy chciałem pokazać zdjęcie wraz z kawałkiem piosenki która mnie zainspirowała. i nigdzie nie mogłem tego zrobić - w żadnym z miejsc w których publikowałem dotychczas zdjęcia.
poza tym mogę tu sobie trochę ponarzekać.
martwi mnie tylko to że dobrze było by tu pisać i po polsku i po angielsku, ale to strasznie dużo czasu mi zajmie. co w tym myślicie?